Ds. Omius van Giffen (1753-1826)

Kerk in Vries

Van Ds. Omius van Giffen is wel het minst bekend van alle predikanten Van Giffen: geen portret of geschrift of preek is van hem bewaard gebleven. Omius werd geboren in Groningen op 20 april 1753 en hij verkoos als jongeling het predikantschap, geheel in tegenstelling tot zijn oudere broers Jan en Lucas, die als zilversmid in de voetsporen traden van hun vader Lucas van Giffen en grootvader Lambertus van Giffen. Omius studeerde af in Groningen, werd vervolgens kandidaat en beroepen vanuit het Drentse Vries en werd daar op 27 juli 1779 bevestigd in de toenmalige Nederduitsch Gereformeerde Kerk, de staatskerk tijdens de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden).

Op 15 augustus 1780 huwde hij in Vries met Catharina Ypeij (1754-1843) uit Franeker en hij heeft zijn hele werkzame leven lang de gemeenschap van Vries als herder en leraar gediend. Hij overleed op 73-jarige leeftijd in Vries op 27 november 1826.