Geschiedenis

Uit de oorspronkelijke Brabantse familie Van Giffen / Van Geffen / Gevenich zijn geen naamdragers meer in leven. De huidige tak van de familie is vanouds protestant. Deze is ontstaan omstreeks 1550 tijdens de Reformatie en de Spaanse Inquisitie, toen de eerste protestantse v. Giffen’s uit de zuidelijke Nederlanden uitweken naar Duitsland. Na de bevrijding van Groningen door de troepen van prins Maurits op 22 juli 1594 keerden zij uit Bremen weer terug naar Nederland. Zij vestigden zich in de stad Groningen.

Hier diende een aantal notabele familieleden de gemeenschap als predikant, advocaat, rechter, notaris of apotheker. Diverse Van Giffens hebben zich in het gilde der zilversmeden dusdanig verdienstelijk gemaakt, dat het Groninger Van Giffen zilver nog steeds zeer gewild is in de antiekwereld.

Vooral na 1800 verspreidden de protestantse Groninger tak van de familie zich meer en meer over het land. In de afgelopen eeuw hebben zich ook familieleden gevestigd in de Verenigde Staten, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland.

Ontdek meer: