Ds. Jan van Giffen (1851-1936)

Kerk in Noordhorn (Gr.)

Ds. Jan van Giffen (1851-1936) was een zoon van Lambertus van Giffen. Hij werd geboren in Wijckel en was aanvankelijk bestemd voor de dienst der Posterijen, maar na kennismaking met zijn toekomstige collega’s besloot hij om van dit voornemen af te zien. Hij bezocht het gymnasium in Sneek en studeerde in Groningen theologie. In 1878 werd hij als proponent beroepbaar en op 15 juni 1879 deed hij zijn intrede in de Groningse gemeente van Noordhorn.

Hij nam achtereenvolgens beroepingen aan van de gemeenten in Geesteren (1884), Blankenham (1886), Diever (1888), Heerenveen (1895), Bozum (1898), Zutphen (1901), Appingedam (1902), Zuidhorn (1904) en tenslotte in Goutum-Swichum (1908), waar hij na 47 jaar dienstjaren op 1 november 1926 eervol met emeritaat ging.

Jan van Giffen behoorde tot de evangelische richting binnen de Nederlands Hervormde kerk en hij trad ook na zijn emeritaat nog geregeld in de zondagsdiensten op voor de evangeliebediening.

Het echtpaar verhuisde op latere leeftijd naar Den Haag, waar Jan in 1936 overleed. Hij ligt samen met zijn echtgenote Hendrika Post begraven op Oud Eik en Duinen in Den Haag.

Jan van Giffen met zijn gezin in Diever, 1894. V.l.n.r. Albert Egges, Jan, Beitj, Bertus, echtgenote Hendrika Post met Co en Truus
De oude pastorie in Goutum
Hendrika Post en Jan van Giffen