Familiebulletin Nr. 28

september 2016

Van de redactie

160227 bestuur 4 (4a)
Het bestuur met v.l.n.r. Thomas, David, Klaas en Haye van Giffen.

In deze Nieuwsbrief zijn weer de gebruikelijke rubrieken Lief en Leed en de Fotopuzzel opgenomen en daarnaast besteden we aandacht aan een paar woningen van onze voorouders Van Giffen. Ook presenteren we weer een paar vondsten uit het familie archief. Het digitale familie archief is nu grotendeels overgebracht naar onze website vangiffen.org, waarbij alle informatie (documenten, foto’s) is gesorteerd op de betreffende persoon. Uit oogpunt van privacy hebben we geen informatie opgenomen van levende familieleden. Hopelijk is het voor de familie ook dit keer een genoegen om deze Nieuwsbrief te lezen.

Klaas van Giffen (Overveen)

Lief en Leed

We kregen bericht dat op 19 februari 2016 in Veenendaal is geboren Eva Hanne van Giffen, dochter van André van Giffen en Jacomijn Roest. Zij wonen Julianastraat 63, 3905 EL Veenendaal.

Van Piers de Jong uit Soest kregen we bericht dat op 28 januari 2016 zijn vader, Pier Djurre de Jong, weduwnaar van Ingrid Elsa van Giffen, op 91 jarige leeftijd is overleden.

Op zaterdag 14 mei 2016 overleed in alle vroegte in haar slaap Antonia Elisa van Giffen-van Riessen, ‘Ton’ voor wie haar hebben gekend. Zij mocht de gezegende leeftijd van 99 jaar bereiken. Ondanks de zorg voor haar grote gezin van negen kinderen heeft zij tijdens haar leven vaak voor langere perioden een open huis geboden aan diverse familieleden en aan mensen in nood. Op vrijdag 20 mei werd onder leiding van dominee Sylvia Neuféglise een afscheidsdienst gehouden in de aula van de begraafplaats Bergweg in Bloemendaal, waar ook de begrafenis heeft plaatsgevonden.

Lied Goosens-Winkler Prins verhuist per 3 oktober 2016 naar huize ‘Martha Flora’, Willem van Oranjelaan 17 K 120, 4837 AJ Breda.

Familie archief

J.A. en A.J. van Giffen
J.A. en A.J. van Giffen

Wie meer zou willen weten over deze foto uit 1899 van de tweeling Jeanette en Anna van Giffen of wie onderzoek wil doen naar andere familieleden kan sinds kort alle beschikbare gegevens uit het Van Giffen familie archief eenvoudig vanuit de luie stoel raadplegen op het Internet. Deze familiegegevens zijn namelijk onderdeel van het digitale familie archief, dat is ondergebracht in het private deel van onze website. Wie na het inloggen op onze website de locatie bezoekt van het familie archief kan voortaan naar hartenlust grasduinen in de 3000 gescande documenten, die op chronologische volgorde zijn ondergebracht in maar liefst 200 persoonsmappen, apart voor ieder familielid van alle vroegere generaties. Het is natuurlijk mogelijk om op de bonnefooi te gaan sneupen naar gegevens, maar wie iets speciaals zoekt over een bepaald familielid doet er goed aan om eerst in de familiestamboom het stamnummer van de betrokken persoon op te zoeken. Dat vergemakkelijkt het vinden van de juiste map met gegevens.

De totaal 4 Gigabyte aan gescande documenten is bewust beperkt gehouden tot de overleden familieleden van de eerste elf generaties, met respect voor de privacy van alle nu levende personen van de generaties twaalf tot en met vijftien. Daarom is het archief ook bewust niet ondergebracht aan de publiekszijde, maar aan de private kant van de website. Van sommige familieleden zijn de mappen wel heel erg vol geraakt, zoals die van de predikanten, maar ook die van de archeoloog Albert Egges, die meer dan 450 documenten bevat. De meest gevulde map is die van de voormalige archivaris Hans van Giffen, waar ruim 500 documenten in te vinden zijn. Krantenknipsels, familie advertenties en andere verzamelde gegevens zijn getiteld met het betreffende jaartal en zijn zodoende chronologisch gerangschikt te raadplegen. Dat helpt bij het zoeken in dit stuwmeer van gegevens. Veel genoegen bij het ontdekken van steeds weer nieuwe gegevens over onze familie in deze rijke bron!

Familiedag 2016

We kregen nét niet genoeg aanmeldingen binnen om dit najaar een familiedag te kunnen organiseren. In het voorjaar van 2017 zullen we in de volgende Nieuwsbrief met een gericht voorstel komen voor een gratis bijeenkomst voor jong en oud. Het blijft nu eenmaal een doelstelling van de Stichting Familie van Giffen om de familieband te versterken, onder andere door het organiseren van familiedagen.

Vader en zoon…

Op deze wijze werd IX.11 Jan van Giffen aangesteld tot advocaat voor het Geertruida Gasthuis door zijn vader VIII.8 Henderikus van Giffen:

Groningen den 18 October 1862

WelEd. Gestr. Heer !

Ik heb de eer UWeled.Gestr. te berigten, dat de Voogden van het Geertruida Gasthuis alhier in hunnen vergadering op gisteren gehouden, hebben besloten, om de bestaande vacature als advocaat bij gemeld Gesticht weder te vervullen en UWeled.Gestr. ten gevolge daarvan als zoodanig hebben benoemd op een jaarlijks honorarium
van één gouden ducaat, ter waarde
van vijf gulden vijf en twintig cent.
Het zal mij aangenaam zijn, hierop
berigt te ontvangen, of Ued.Gestr. zich die benoeming laat welgevallen.

De boekhoudend Voogd
van Geertruida Gasthuis

(w.g.) Mr. H. van Giffen
Aan
den weledelgestrenge Heer Mr. J. van Giffen
Advocaat en Notaris
te Groningen

2

Albert Egges van Giffen

In een familiemail is begin april verslag gedaan van de opening van de Tentoonstelling in Diever over de archeoloog Albert Egges van Giffen. Zijn kleindochter Tineke Zweers-van Giffen mocht de openingshandeling verrichten door het onthullen van een bord en het opgraven van een heuse trechterbeker onder toezicht van Tjalling Waterbolk, de 94-jarige opvolger van Albert Egges. Tot eind oktober is een bezoek aan deze tentoonstelling nog mogelijk in het Oermuseum in het voormalige Schultehuus aan de Brink 7 in Diever. Openingstijden: elke middag 13:30 -17:00 uur.

Eind mei mocht Tineke ook nog het eerste exemplaar ontvangen van een wandelboek over de hunebedden en de journalist Ed van Tellingen deed daarover op 25 mei 2016 als volgt verslag in het Dagblad van het Noorden:

Vlnr. Bertus Boivin, Eric v.d. Bilt met Gouden Kei, Roelof Huisman en Tineke Zweers met boek. (foto Harry Tielman)
Vlnr. Bertus Boivin, Eric v.d. Bilt met Gouden Kei, Roelof Huisman en Tineke Zweers met boek. (foto Harry Tielman)

“Wie van de drie: Boivin, Van der Bilt of Van Giffen?

Hoe bij de doop van het wandelboek langs de hunebedden de Gouden Kei werd uitgereikt aan Eric van der Bilt en de kleindochter van Van Giffen de ster van de middag werd.

Het boek De Loop langs de Hunebedden werd gisteren ten doop gehouden in het Hunebedcentrum in Borger. Maar bij wie van de drie moeten we beginnen?

Bij Bertus Boivin? Dat zou wel logisch zijn. Hij is de schrijver van het boek en de man die samen met routeuitzetter Roelof Huisman een wandelboek samenstelde langs alle 53 hunebedden in Drenthe (en nog eentje in Groningen, in Noordlaren).

Of bij Eric van der Bilt? Hij is nog een paar dagen directeur van Het Drentse Landschap en de bedenker van het idee. Bovendien de man die het eerste exemplaar uitreikte en dat was tegelijk zijn laatste officiële handeling als directeur. Van der Bilt kreeg bovendien zelf gisteren – uit handen van Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum – de Gouden Kei, een bijzondere onderscheiding. Klompmaker: ,,Hij is de man die op ongeregelde tijden veel voor de hunebedden en het Hunebedcentrum heeft gedaan.’’

Of toch bij Tineke Zweers-Van Giffen? Zij is de vrouw die het eerste exemplaar van het boek kreeg uitgereikt en daar is een heel goede reden voor. Tineke Zweers (74) is de kleindochter van Albert Egges van Giffen, de beroemde archeoloog uit Groningen die zijn jeugd doorbracht in Diever.

Een dorp waar Van Giffen, op zijn landgoed de Heezeberg, ook de zomers doorbracht in een directiekeet, die hij had gebruikt bij opgravingen in Ezinge (in Groningen) en daarna had laten verplaatsen naar De Heezeberg. Zonder de grootvader van Tineke Zweers zouden de Drentse hunebedden niet zo goed geconserveerd zijn. In 1928 publiceerde Van Giffen de monumentale atlas van al die hunebedden. Nog een enkel antiquarisch exemplaar bestaat van dit lijvige en rijk geïllustreerde boekwerk, en Tineke Zweers heeft er één van.

Tineke aan het werk bij haar grootvader Albert Egges omstreeks 1960.
Tineke aan het werk bij haar grootvader Albert Egges omstreeks 1960.

Prof. dr. Albert Egges van Giffen overleed in 1971; hij ligt begraven in Diever. Via haar vader Jan Beitj (spreek uit ‘Beik’) van Giffen erfde Tineke de Heezeberg, het adembenemend mooie en 21 hectare grote landgoed bij Diever. Inmiddels is het landgoed van Tineke Zweers-Van Giffen en echtgenoot Gart Zweers in zijn geheel overgegaan in andere handen, maar de naam van haar grootvader blijft er voor eeuwig aan gekoppeld.

Terug naar het dikke wandelboek, dat negentien wandeletappes bevat. Elke etappe leidt langs historische, landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische bijzonderheden.

Het kost 13,50 euro en is inmiddels verkrijgbaar in de winkels en via de website van Het Drentse Landschap.”

Foto puzzel

5

Niemand raadde de bovenstaande fotopuzzel in de vorige Nieuwsbrief helemaal goed. Maar degenen die de biografie van ds. Reitze van Giffen inmiddels hebben gelezen weten de oplossing al: Volgens de aantekeningen op de achterzijde betreft het namelijk een foto die in 1916 is gemaakt tijdens een vakantie in hotel ‘Rhein’ in Remagen (Duitsland). Merkje van Giffen-van der Kluft laat bij die gelegenheid een groepsfoto maken om zichzelf met het gezin van Giffen en haar drie zusters van der Kluft te vereeuwigen.

Vooraan op de grond zitten de ‘matrozen’ Jan, Hennie en Klaas van Giffen. Op het tafeltje zit Luus en daaromheen zitten en staan v.l.n.r.: Doetje (Doety) van der Kluft, Aal van Giffen, Merkje van der Kluft, Arend van Giffen, Trijntje (Tiny) van der Kluft, David van Giffen, Eelkje van Giffen en (waarschijnlijk) Lucia (Lucy) van der Kluft.

Voor de nieuwe fotopuzzel gaan we op de volgende pagina een paar jaar verder in de tijd naar een groepsfoto die omstreeks 1918 moet zijn gemaakt. Nadrukkelijk herkenbaar zijn David Flud van Giffen (1893) links zittend op de vloer en zijn zus Eelkje van Giffen (1897) geheel rechts. Maar wie zijn de andere mensen op de foto?

67

Familie memorabilia

8Ook binnen onze familie bestaan er tal van voorwerpen, die worden gekoesterd en bewaard, omdat er een verhaal achter zit. Zo een voorwerp is de doopjurk, waarin mijn vader Ate van Giffen in 1916 is gedoopt. En niet alleen Ate, maar ook zijn kinderen en een aantal van zijn kleinkinderen. Het is een fraai uitgevoerde katoenen doopjurk, die dus al minstens 100 jaar oud is. Er bestaat geen zekerheid over, maar als ook Ate zijn oudere broers en zussen in deze jurk zijn gedoopt, dan zou hij van 1893 moeten dateren, toen Ate zijn oudste broer David werd geboren. Is er wellicht iemand in de familie die meer kan vertellen over de datering van deze doopjurk?

 

De woningen van onze voorouders Van Giffen

Rectificatie

9

Allereerst een rectificatie op de Nieuwsbrief 27, waar we de bovenstaande foto plaatsten van de pastorie aan het Breedpad in Heerenveen, waar onze voorouders David Flud van Giffen (1760-1843) en Hendrikje Heggers (1770-1826) hebben gewoond. In het onderschrift staat het grote patriciërshuis links op de foto ten onrechte aangeduid als de Oenemastate. De heer Wibbo Westerdijk uit Heerenveen is heemkundige en hij stelt dat het hier niet Oenemastate betreft, want dat huis staat aan het Van Harenspad annex Gemeenteplein. Het pand op de foto is in de 18e eeuw bewoond door de familie Drijfhout en staat dan bekend als het ‘Groote Huys’, als voorzetting van het historische ‘Brandenburchs Hoff’, maar de grootste bekendheid krijgt het in de 19e eeuw door de bewoning van het patriciërsgeslacht Tuymelaar. Sindsdien heet het huis in de volksmond het ‘Tuymelaarshuys’. Waarvan akte.

Elly Nieuwmeijer uit Nieuw Zeeland was dit jaar in Nederland op bezoek en in april bezocht ze samen met haar nicht Idskje van Giffen de voormalige pastorie van haar voorouders aan het Breedpad 17 in Heerenveen. Daarvan getuigt de volgende foto:

10

 

Dominee David Flud van Giffen bewoont de Heerenveense pastorie gedurende zijn predikantschap van 1797 tot 1839. In dit huis floreert tientallen jaren het grote gezin van David en Hendrikje, dat heeft bestaan uit tien kinderen.

David verwerft zich in de loop van zijn predikantschap ook enig onroerend goed. Zo koopt hij, wellicht als oudedagsvoorziening, in het naburige Oranjewoud (gemeente De Knijpe) een landelijk huisje met omliggende gronden op de percelen B 165 t/m 169.

11

Kijkend naar de Kadastrale kaart 1832 en Google Streetview komen deze vijf percelen overeen met de percelen van de huidige woning Prins Bernardweg 11 in Oranjewoud.

Vermoedelijk heeft David hier na zijn emeritaat gewoond tot aan zijn overlijden in 1843. Het is onduidelijk wie het huisje daarna heeft bewoond, maar op 6 juni 1855 verkopen de erven Van Giffen het bezit voor fl. 1.140,= aan de heer mr. Pieter Heeringa Cats uit Leeuwarden. (Bron: Tresoar toeg.26, inv. nr. 55070, akte nr. 81).

Ook in Heerenveen koopt David ook het nodige vastgoed, te weten het perceel A57, een koopmans- en winkelhuis aan de Lindegracht, met op het achtererf een blok van drie woningen, de percelen A52, A53 en A54, uitkomend op de oude Kerkstraat. Wellicht gebruikte hij de huuropbrengsten van deze panden als een aanvulling op zijn traktement.

12

Het pand A57 komt overeen met het huidige pand Lindengracht 37, maar de panden A52 t/m A54 aan de oude Kerkstraat bestaan anno 2016 niet meer.

13

De woningen van Roelofje van Giffen en Neeltje van Giffen

Behalve de aloude pastorie aan het Breedpad staan er in Heerenveen een paar winkelpanden aan de Lindegracht 37 en 47, waar familieleden hebben gewoond. Op nr. 37 woonde ooit Roelofje van Giffen en op nr. 47 haar jongere zus Neeltje van Giffen.

VIII.ao Roelofje van Giffen (1795-1855)
De tweelingzussen Anna en Roelofje van Giffen komen in 1795 ter wereld als het vierde en vijfde kind in het gezin van David Flud van Giffen en Hendrikje Heggers. Dat gezin bestaat uit de volgende leden:

 • Annigje (1789), zij huwt de molenaar/koopman Roelof Schurink;
 • Roelofje (1791), zij overlijdt als baby;
 • Jan (1792), hij huwt Janke Attema en wordt apotheker;
 • Anna (1795), zij huwt de genie-officier Sent Foppes Klijnsma;
 • Roelofje (1795), zij wordt winkelierse en huwt op latere leeftijd de koopman Henderikus Oolderink;
 • Johanna (1799), zij huwt ds. Hildebrandus Lieuwens;
 • Neeltje (1802), zij huwt de koopman Atze Halbes de Vrieze;
 • Lambertus (1807), hij huwt op latere leeftijd met Beitj Doedes Breuning en wordt predikant;
 • Gerritje (1808), zij overlijdt als baby;
 • Gerritje (1811), zij overlijdt als meisje van 20.

De meeste kinderen vliegen op de huwbare leeftijd uit en verhuizen naar elders om daar hun eigen gezin te stichten. Alleen Roelofje blijft als ongehuwde dochter het langst bij haar ouders wonen en vermoedelijk neemt zij de zorg voor haar 66-jarige vader op zich, als hij in 1826 weduwnaar wordt. Roelofje gaat dan wonen in het winkelpand A57 (nu Lindengracht 37), waar zij een winkel in beddengoed beheert. Kijkend naar de heffingen voor de personele omslag van een aantal jaren geniet zij een redelijke welstand.

In 1830 loopt zij in de gemeentelijke administratie te boek als “winkeliersche, 34 jaar oud, met als inwonend dienstpersoneel de winkelmeid Alberdina Hofkamp van Keszler, 22 jaar, geboren in Leeuwarden en de werkmeid Aafke Joukes Oosting, 17 jaar, geboortig van Makkinga.”

Als de 40-jarige Roelofje op 17 juli 1835 huwt met de 61-jarige linnenhandelaar Henderikus Oolderink (1774-1862), dan laat ze na acht jaar de winkel achter zich en verhuist ze naar Henderikus zijn woonplaats Enschede. Hun huwelijk blijft kinderloos.

Als Roelofje is vertrokken besluit haar vader David om het bezit van de hand te doen. Op 28 september 1835 passeert bij notaris Gauke Peeting in Heerenveen een koopakte, waaruit blijkt dat David Flud van Giffen tezamen met zijn kinderen zijn onroerend goed voor de somma van fl. 6.000,= van de hand doet aan Adam Padberg, gehuwd met Maria Geertruida Steskens, wonende te Nijehaske.

De transportakte beschrijft het onroerend goed als volgt:
I. het koopmans- en winkelhuis, Lindegracht no 38, met vrije stede en erf (dit betreft perceel A57, voor 33/64e deel in bezit van David Flud van Giffen en voor 31/64e deel in bezit van zijn kinderen);
II. een gebouw uit 3 woningen bestaande met vrije stede en grond achter perceel I, uitkomend op de oude Kerkstraat. (dit betreft de percelen A52 t/m A54, geheel in bezit van David Flud van Giffen) (Bron: Tresoar Toegang 26 Inv. nr. 55045 Aktenr.: 156 Notaris: Gauke Peeting)

VIII.17 Neeltje van Giffen (1802-1860)
Davids dochter Neeltje huwt met de Heerenveense koopman en winkelier Atze Halbes de Vrieze en zij blijft in Heerenveen wonen. Het echtpaar krijgt zeven kinderen en het grote gezin bewoont het perceel A63, het huidige hoekwinkelpand aan de Lindengracht 47.

Volgens de gemeentelijke administratie 1830 bestaat het gezin ook nog uit Atzes broer Halbe van 9 jaar oud en drie personeelsleden: de werkmeid Aafje Hornstra van 22 jaar, kindermeid Boukje Wiering van 13 jaar en de kantoorbediende Haring Steensma van 18 jaar.

14

Flud

Flud van Giffen uit Roodkerk (Frl.) doet al enige tijd onderzoek naar de oorsprong van zijn voornaam Flud. In april dit jaar kreeg hij interessant materiaal doorgespeeld van Peter Nieuwland, een gepensioneerd archivaris van het Tresoar in Leeuwarden :

 “Begin 17de eeuw vinden we in Friesland sporen van twee personen met de familienaam Flud, ook wel geschreven als Fludde, te weten David en George. Ze moeten haast wel broers zijn geweest en waren beslist van goede komaf, gezien hun huwelijkspartners. Ze zijn niet in het gevolg van Leicester** naar Nederland gekomen, maar hun vader wellicht wel. Misschien is er in het Nationaal Archief in Den Haag nog iets meer te vinden over de officieren die Leicester meenam, maar in Tresoar heb ik niets gevonden.

George Flud*, overleden tussen 1613 en 1617, trouwde in Leeuwarden op 31 mei 1607 met Juliana van Horion, dochter van Octavius van Horion en Sjouck van Meckama.

Uit dit huwelijk is een kind gedoopt te Harlingen 8 april 1613; helaas heeft de predikant verzuimd de naam van het kind te noteren. Juliana van Horion was in 1617 weduwe en verkocht toen haar 1/3 aandeel in een zate lands te Kie onder Franeker aan haar broer Frederick.

Zie verder het Stamboek onder Meckama.

David Flud trouwde in Deersum 1614 (volgens het trouwboek van Harlingen) met Aleyd van Glins, dochter van Taecke van Glins en His van Bootsma, die worden gerekend tot de Friese adel.

Toen hij trouwde was David vaandrig. Als Davidt Fludde werd hij aangesteld tot kapitein 20 aug. 1618 loco wl. Philips Sidney; opgevolgd 30 juli 1623 door Johan Sannes, ridder. Hij werd burger van Sneek op 15 juli 1624, als Davidt Fludde, capitain.

Kinderen:

 1. Taecke Flud, gedoopt Sneek 12 okt. 1616.
 2. Antje Flud, ged. Sneek 10 jan. 1618, als Anneke.
 3. Clara Flud.
 4. Hiske Flud; ging te Leeuwarden 25 juli 1646 in ondertrouw met Gillis Bay
 5. Haebeltje Flud; ging te Sneek 27 juni 1646 in ondertrouw met dr. Thomas van Giffen (soms ook geschreven als van Geffen). Hij werd burger van Sneek 10 juli 1627, afkomstig van Groningen; hij was procureur-fiscaal bij het gerecht van Sneek en werd 29 mei 1628 toegelaten als notaris aldaar. Thomas was weduwnaar; hij trouwde eerder Sneek op 29 nov. 1626 met Janneke Johannesdr. Paspestel.

Thomas van Giffen en Haebeltje Flud hebben in Sneek zes kinderen laten dopen, onder wie Davidt, 18 sept. 1653, later bekend als David Flud van Giffen. De naam Flud kreeg hij dus niet bij zijn doop.

Pieter Nieuwland, Hurdegaryp, 17 april 2016.”

 

* Volgens de geschiedschrijver Winsemius was deze Georg(e) Flud een Engelse kapitein, die met zijn compagnie soldaten in Harlingen was gelegerd. Tijdens de strenge winter van 1608, toen men met paard en slee vanuit de Friese havenstad over het stijf bevroren IJsselmeer naar Amsterdam kon rijden, werd er kermis op de Waddenzee gehouden en daar liet deze Georg Flud zijn compagnie in volle wapenrusting over het ijs exerceren. (Harlinger Crt. 4 nov. 1975).

** Wikipedia: Na de moord op Willem van Oranje in 1584 zochten de Staten Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden steun bij de koningin van Engeland. Zij weigerde een Nederlandse koningstitel, maar zegde de Republiek wel bescherming toe tegen de Spaanse overheersers. Als reactie op de Spaanse opmars stuurde Elizabeth I in december 1585 in het geheim haar vertrouweling Leicester met 6000 man de Noordzee over om de opstandelingen in de Republiek bij te staan. Leicester (voluit: Robert Dudley graaf van Leicester, 1532-1588) fungeerde tijdens de daaropvolgende twee jaren als Engels landvoogd, al bleek zijn komst in militaire zin bepaald geen succes.)