Familiebulletin Nr. 22

9 april 2011

Woord vooraf van het bestuur

We beginnen dit 22e familiebulletin met de uitnodiging voor de familiereünie, die we dit keer in Garderen willen organiseren op 17 september dit jaar. Zie het bijgesloten inschrijfformulier.

We vervolgen met een In Memoriam van Ate van Giffen sr. en met een verslag over het artistieke gezin van verre nicht Elly.

De fotorubriek is deze keer geheel gevuld met impressies uit twee schatkamers voor de familieonderzoeker, die via het Internet onlangs werden ontsloten, te weten het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek en de website Archieven.nl.

We eindigen dit nummer met het vervolgverhaal van Gart en Tineke Zweers-van Giffen, over hun landgoed ‘De Heezeberg’ in Diever.

Tot besluit nog even een correctie op het vorige bulletin, waar de naam van de dochter van David en Hubertina verkeerd vermeld stond. Het moet zijn: Lidewij Catharina Maria van Giffen

Bestuur Stichting Familie Van Giffen
Bestuur Stichting Familie Van Giffen

En omdat het ons wel gepast leek om de familieleden even te laten zien wie er nu eigenlijk momenteel in het bestuur zitten, plaatsen we op de volgende pagina een groepsportret. De foto is tijdens de laatste vergadering bij David van Giffen in Lemmer gemaakt door David zijn vrouw Hubertina.

Het bestuur van de Stichting Familie Van Giffen, voltallig bijeenvergaderd in Lemmer op 9 oktober 2010. V.l.n.r. Hein van Giffen, David van Giffen, Arend van Giffen, Saskia van den Bogaard-van Giffen en Klaas van Giffen.

Uitnodiging voor de Familiedag op 17 september 2011

De Familiedag 2011 zal bij voldoende belangstelling (dat is minimaal 50 personen) worden gehouden op zaterdag 17 september 2011 in Garderen.

Dankzij een bijdrage vanuit de kas van de Stichting Familie Van Giffen kunnen we de kosten heel beperkt houden:

tot 18 jaar is deelname gratis; boven de 18 jaar : € 15,- p.p.

We bieden twee verschillende mogelijkheden voor een programma van de Familiedag:

Programma A. Plaats van samenkomst is de uitspanning ’t Molentje in Garderen, met het volgende programma:

  • 11.00 – 12:00 uur: Ontvangst met koffie, welkom;
  • 12:30 uur lunch;
  • 13:30 uur activiteiten, bijvoorbeeld een dropping of klootschieten, Boerengolf, vlaaien zwaaien, boerenspelen met zaklopen en dergelijke, rijden met de sjees: een skelter, waar nog 14 twee-persoons skelters aan vast gekoppeld kunnen worden, zodat je met een rups van 30 personen door de Veluwse dreven kunt rijden.
  • 16:00 uur Afsluiting

Programma B. Plaats van samenkomst is het erf van de boerderij van Hein en Driesje van Giffen in Garderen. Daar is een grote overdekte ruimte en voldoende parkeerruimte in het weiland.  Voorstel voor dit programma:

  • 14.00-15:00 uur Ontvangst met thee, welkom;
  • 15.00-17:00 uur Workshop Tai Chi door Klaas van Giffen uit Amersfoort voor de senioren; voor de junioren klootschieten, wandelpuzzeltocht met ijs toe, dropping;
  • 17.00-19:00 uur Barbeque

Verzoeke uw deelname en voorkeur voor programma A of B uiterlijk 1 juni 2011 op te geven, liefst per e-mail naar één van de bestuursleden (zie binnenzijde schutblad) of anders door het bijgesloten opgave formulier te versturen naar één van de bestuursleden?

In Memoriam

Ate van GiffenOp 17 oktober  overleed Ate van Giffen sr. op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Hij was het jongste en laatstlevende lid uit dat grote gezin van negen kinderen van dominee Reitze van Giffen, die vijf kinderen kreeg bij zijn eerste vrouw Aaltje Visser en vier bij zijn tweede vrouw Merkje van der Kluft. Naar eigen zeggen heeft Ate een prachtig leven gehad en dat hebben we als kinderen dan ook op de rouwkaart gezet.  De uitvaart op 22 oktober op de Algemene Begraafplaats Bloemendaal werd door tal van familieleden, vrienden en bekenden bezocht. Zoon Ate  herdacht zijn vader met warme woorden. Kleindochter Merel van Giffen las Ate zijn favoriete teksten voor uit Psalm 8 en Psalm 90, waarna ds. Teunard van der Linden een nagedachtenis hield met een overdenking over de tekst uit Psalm 63 vers 4, die Ate als grafschrift had gekozen:

‘Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven.’

Uit die overstijging  beter dan spreekt vertrouwen. Vertrouwen dat er een macht en kracht is, die groter en sterker is dan leven en dood. Dat vertrouwen heeft Ate zijn leven lang gehad.

Na de rouwplechtigheid werd de kist door zijn kleinzoons Germ, Jorrit, Jelle, Ike, Yuri, Haye en Sicco naar de laatste rustplaats gedragen. Die ligt maar tien meter verwijderd van dat andere familiegraf, dat van zijn ouders Reitze en Merkje, zijn zus Aaltje en zijn zoon Henk.

Ate mag nu rusten na een goed en voldragen leven, samen beleefd met zijn vrouw Ton. Zij zijn meer dan 80 jaar samen opgetrokken, waarvan ruim 68 jaar als man en vrouw. Aan die twee-eenheid is nu een einde gekomen en dan is er reden voor rouw en verdriet. Maar wij mogen leven in vertrouwen en we mogen zingen met de woorden van de dichter van Psalm 8:

Onze hulp is in de naam van de HEER

die hemel en aarde geschapen heeft.

Die trouw is tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen.’

Amen.

Nieuws van Elly uit Nieuw-Zeeland

Al eerder hebben we in het familiebulletin aandacht besteed aan de drie kinderen van Aaltje van Giffen (1898) en Cor Nieuwmeijer (1900), te weten Idskje of Itty (1930), Cor (1932) en Elly (1936). Na het overlijden van hun vader in 1942 en van hun moeder in 1953 werden deze kinderen nog korte tijd bij familieleden ondergebracht, voordat ze ieder een zelfstandig bestaan vonden. Cor bleef in Nederland en woont nu in Wieringerwaard, maar Itty en Elly emigreerden in 1954, resp. 1958 naar Nieuw Zeeland. Itty woont nu in Hamilton met haar man Joop Regnier en Elly trouwde in 1961 met Richard John (Dick) Tuhoe te Ua en zij woont nu in de buurt van het stadje Wanganui, vlakbij haar dochter Theresa. Onlangs haalde Elly de pers en ging ze met drie van de vier kinderen op de foto voor een artikel in de regionale krant.

Nieuw Zeeland
V.l.n.r.: Theresa Allpress-Tuhoe te Uha, Richard Tuhoe te Uha, een voldane Elly Nieuwmeijer en Ahu Tuhoe te Uha.

Navolgend een vertaald uittreksel van het artikel:

De vier Te Ua kinderen groeiden op in Castlecliff, Nieuwzeelands meest ondergewaardeerde voorstad, waarbij zich al vroeg de talenten van Hollandse en Maori kunstzinnigheid op een unieke manier openbaarden. Een galeriehouder in Wanganui nodigde de artistieke familie in november 2010 uit om hun werken eens gezamenlijk ten toon te stellen. Op die expositie van twee weken waren behalve de vilten kunstwerken van Elly ook de landschapschilderijen van zoon Richard (1961) te zien, evenals de schilderijen van dochter Theresa (1966) en de textiele vormgeving met een mengeling van Hollandse en Maori symbolen van zoon Ahu (1962). Zoon Ronnie (1964) is als beeldhouwer ook een beoefenaar van de edele kunsten, maar hij was niet op de expositie vertegenwoordigd. Richard en Ahu hebben inmiddels diverse prijzen gewonnen met hun kunstwerken. Ahu heeft een muziekfilm op Youtube geplaatst.

Elly heeft de kinderen weliswaar niet in grote materiële welstand kunnen grootbrengen, maar ze heeft ze wel alle vier het onschatbare gevoel voor kunstzinnigheid en voor de natuur bijgebracht. 

Een compliment is op zijn plaats!

Klaas van Giffen (Overveen)

Hyperlinks:

http://www.youtube.com/watch?v=1Q0gsomg_6M

http://www.wanganuichronicle.co.nz/local/news/talented-family-exhibiting-range-of-works/3928581/

Schatkamers voor de familiespeurder

Wat kan Internet toch een zegen zijn! Onlangs werd de website www.archieven.nl in het leven geroepen; dat is een samenwerkingsverband van bijna alle stads- en streekarchieven in Nederland. Wie op de startpagina de zoekterm ‘Van Giffen’ intoetst krijgt direct al meer dan 200 treffers. Een aardige ‘hit’ wil ik de familie niet onthouden:

Aangetroffen mededeling in het Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum):

181 Universiteit te Franeker 310. 15.10.1668 133 p. 14

De student Matthias Giffen de toegang tot de burse ontzegt en bovendien met 50 carolusgulden beboet wegens het in de burse verschijnen met ontbloot, getrokken zwaard.

14-10-1668 M. Giffen (6829) Provocatie in de bursa. Zie ook inv. nr. 133 p. 14

Het ging hier in 1668 om IV.d Matthias van Giffen (1650), de oudere broer van de later beroemd geworden predikant IV.f David Flud van Giffen (1653).

In de website www.AlleFriezen.nl is het mogelijk om de akten van doop, huwelijk en overlijden te bezien van alle Van Giffen’s die ooit in Friesland hebben gewoond.

Het Nationaal Archief heeft de website http://kranten.kb.nl/

geopend, waarin de belangrijkste kranten in Nederland en Nederlands-Indië zijn te raadplegen over de periode 1618 tot 1995.

Als eenmaal het trefwoord ‘van Giffen’ is ingetoetst komt het verleden ineens weer op een merkwaardige wijze tot leven.

Kijk op de komende pagina’s maar naar de voorbeelden, die op chronologische volgorde staan weergegeven.

In de Opregte Groninger Courant van 15 mei 1772:

Familie Speurder1

(*** LUCAS van GIFFEN Juwelier tu∫∫chen de beide Markten voor aan in de Heere Straat adverteerd , dat hy begonnen heeft de affaire van het Gouddraat werken, als mede het verzetten van Juweelen en te negotieeren in Edele Ge∫teentens; Recommandeerende zig in een yders gunft, om op het civiel∫te te bedienen. ¦)

Dit betreft zilversmid en juwelier VII.e Lucas (II) van Giffen (1751), die in 1772  als meester was ingeschreven en zichzelf bij de clientèle aanbeveelt.

Groninger Courant van 14 Augustus 1781:

Familie Speurder2

Dit betreft VI.3 Johannes van Giffen (1725), die koopman en grossier van beroep was en wiens huis openbaar werd verkocht om zijn schulden te kunnen voldoen.

Groninger Courant van 25 Juli 1788:

Familie Speurder3

Het gaat hier om VII.5 Lambertus van Giffen (1753), die in 1795 klerk werd aan het Hof van Justitie van Groningen.

Ommelander Courant 15 Juli 1791:

Familie Speurder4

Dit betreft de beroeping van  VII.6 ds. DF van Giffen (1760) in Nijeveen in 1791.

Groninger Courant 9 November 1795:

Familie Speurder5

Het gaat hier om VII.5 Lambertus van Giffen (1753).

Groninger Courant 14 April 1798:

Familie Speurder6

Het betreft hier het overlijden van VIII.s Hindrik van Giffen.

Groninger Courant 22 Mei 1799:

Familie Speurder7

En het overlijden van zijn broer VIII.v Lambertus van Giffen.

Groninger Courant 21 Januari 1800:

Familie Speurder8

Het gaat om hun tweede kind, IX.2 Lucea Helena van Giffen.

Groninger Courant 25 Februari 1800:

Familie Speurder9

VIII.n Foskea (1782) was het vierde kind van de veertien kinderen van VII.3 Lambertus van Giffen en Grietje Ebbens, van wie er zes al jong overleden.

Groninger Courant 18 Maart 1800:

Familie Speurder10

Het gaat om de geboorte van VIII.ad Lucea Foskea van Giffen.

Ommelander Courant 4 November 1800:

Familie Speurder11

Het overlijden van de weduwe van VII.1 Jan van Giffen (1746), zoals aangekondigd door haar twee kinderen.

Opregte Haerlemsche Courant 23 Juli 1803:

Familie Speurder12

Het betreft een dochter van VIII.6 Abigaël van Giffen (1779).

Groninger Courant 14 Februari 1804:

Familie Speurder13

(Toelichting: In die tijd was het gebruikelijk dat steden die waren geplaagd door rampspoed (zoals overstromingen) financieel werden ondersteund met liefdepenningen, die overal in den lande werden ingezameld. De zilversmid VIII.1 Hendrik Willem van Giffen (1776) werd dus al op zijn 28e jaar verantwoordelijk gesteld voor de incasso van deze liefdepenningen voor de Stad Groningen en haar Ommelanden).

Groninger Courant 21 september 1804:

Familie Speurder14

VIII.c Elizabeth Helena van Giffen was een dochter van VII.2 Omius van Giffen (1752) en Catharina Ypey (1753).

Groninger Courant 15 Juli 1806:

Familie Speurder15

Het betreft VIII.2 Lucas van Giffen (1778)

Ommelander Courant 7 Augustus 1807:

Familie Speurder16

Het betreft de zilversmid VIII.1 Hendrik Willem van Giffen (1776).

Opregte Haerlemsche Courant 25 Februari 1809:

Familie Speurder17

Betreft IX.g Henrica Catharina van Giffen.

Groninger Courant 29 December 1809:

Familie Speurder18

Betreft vermoedelijk VIII.8 Hinderikus van Giffen (1795).

Vriesche Courant 21 December 1810:

Familie Speurder19

Gazette van de Wester Eems 20 Augustus 1811:

Familie Speurder20

Betreft VIII.g Nicolaas van Giffen (1791).

Groninger Courant 13 October 1812:

Familie Speurder21

Betreft VIII.ag Hermannus van Giffen (1786).

Groninger Courant 16 April 1813:

Familie Speurder22

Betreft IX.g Henrica Catharina van Giffen.

In de Overijsselse Courant van 1 Augustus 1823 adverteert VIII.14 Jan van Giffen (1792) met flessen zuivere bessensap:

Familie Speurder23

Betreft VIII.14 Jan van Giffen (1792).

Zes jaren later heeft volgens de Overijsselse Courant van 7 Augustus 1829 de prijs zich al ontwikkeld tot 20 cents de fles:

Familie Speurder24

Overijsselse Courant van 24 februari 1835:

Familie Speurder25

Betreft VIII.14 Jan van Giffen (1792).

Jan zijn lidmaatschap is blijkbaar dermate belangwekkend, dat het zelfs in het Dagblad van ’s Gravenhage / Journal de la Haye op 27 februari 1835 in twee talen wordt vermeld:

Familie Speurder26

Familie Speurder27

In de maand dat de eerste spoortrein in Nederland ging rijden meldt de Overijsselse Courant op 8 september 1839:

Familie Speurder28

Betreft VII.6 DF van Giffen (1760) en VIII.18 Lambertus van Giffen (1807).

Staatscourant 10 Juni 1841:

Familie Speurder29

Betreft VIII.1 Hendrik Willem van Giffen (1776).

Algemeen Handelsblad 10 November 1841:

Familie Speurder30

Deze Jonkheer Martini van Giffen uit Vught is een nadere bestudering waard, want hij is niet in de stamboom te vinden.

Overijsselsche Courant 23 Julij 1842:

Familie Speurder31

Betreft VIII.14 Jan van Giffen (1792).

In de Overijsselsche Courant van 10 mei 1865 verschijnt een boeiend overzicht van de 14,5 hA grond in Heerenveen, die in 1865 in eigendom was van de Friese notaris en hereboer Ate Reitzes Attema. Deze langgerekte reep grond tussen de Lycklamaweg en de Heerenveense Straatweg (en daar voorbij), kruist op het onderstaande kaartje de letter ‘o’ van het woord ‘station’. Al zijn bezit vermaakte Ate later aan zijn oomzegger, de notaris IX.16 David Flud van Giffen (1828), zoon van VIII.14 Jan van Giffen en Janke Attema.

Familie Speurder32

Familie Speurder33

Nieuws van den Dag 20 april 1888:

Familie Speurder34

Het betreft X.7 J.C. van Giffen (1865)

Nieuws v/d Dag 1898:

Familie Speurder35Familie Speurder35a

Familie Speurder36

Betreft IX.16 DF van Giffen (1828).

Nieuws van den Dag 20 september 1898:

Familie Speurder37

Betreft VIII.18 ds Lambertus van Giffen (1807)

Nieuws van den Dag 6 juli 1901:

Familie Speurder38

Betreft IX.17 Klaas van Giffen (1849)

Rotterdamsche Courant 13 Augustus 1901:

Familie Speurder39

Betreft IX.p Geertje van Giffen en IX.t Martha van Giffen.

Nieuws van den Dag 29 Augustus 1901:

Familie Speurder40

Betreft X.4 Jan van Giffen (1856), oudste broer van ds Reitze.

Nieuws van den Dag 19 februari 1902:

Familie Speurder41

Het is onduidelijk welke landbouwer Van Giffen hier wordt bedoeld in deze voorloper van ‘De Telegraaf’.

Nieuws van den Dag 7 april 1902:

Familie Speurder42

Betreft X.4 Jan van Giffen (1856)

Vervolg De Heezeberg

Naaldbomen horen er bij

De Heezeberg bestaat uit gemengd bos en landbouwgrond met wallen op de es. Het bos is ontstaan tijdens de heide- en stuifzandontginning rond 1920. Er is toen veel naaldhout, vooral grove den, lariks en douglas, aangeplant als bouwmateriaal voor de mijnindustrie. In een deel van het bos is dit nog terug te vinden.

“Wij hebben begrepen”, zegt Tineke Zweers-van Giffen, “dat deze bomen niet passen in de beheersvisie voor het nationaal park. Dat vinden wij jammer omdat ze iets zeggen over de geschiedenis van ons landgoed en omdat het mooie, vrijstaande oude bomen zijn. Bovendien komen hier veel bijzondere planten, dieren en vogels voor, zoals bosklaverzuring, de ransuil, de wezel en de sperwer. Voor ons zijn dat goede redenen om, afgezien van normale dunningen, dit naaldhout met rust te laten”.

Bos

Een belangrijk streven is dat het wandelend publiek meer gebruik gaat maken van het landgoed. Niet alleen kunt u er wandelen, er kan ook worden overnacht in de twee vakantiewoningen of er kan in de winter worden deelgenomen aan creatieve workshops. Onlangs heeft het echtpaar samen met de Roosjenschool uit Diever meegedaan aan het project van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Dit is een landelijk project dat tot doel heeft om kinderen van de basisscholen meer te interesseren voor natuur en landgoederen. “Dat hebben wij met ontzettend veel plezier gedaan. Wij merkten ook dat de ouders van de kinderen verrast waren door de schoonheid van het landgoed. Hopelijk leiden dit soort initiatieven ertoe dat meer mensen kennis zullen maken met de Heezeberg”, aldus Gart en Tineke Zweers-van Giffen.

(Overgenomen uit jaargang 9, nr. 1 van het periodiek van het Nationaal Park Drents-Friese Wold)

Verhuur

De Heezeberg wordt per week verhuurd van zaterdagmiddag 15.00 uur tot de volgende week zaterdagmorgen 11.00 uur.

Verwarming

Het huis is voorzien van centrale verwarming. In de woonkamer staat een houtkachel. In de badkamer is behalve een CV-radiator ook vloerverwarming aangelegd.