Van Giffen archief inventaris nr. 17

Geschr. Nr.:Akte nr.:Datum (jjjj mm dd):Notaris:Betreft:
1031763 03 03Grafrecht ten name van Teunis van Debten
51792 01 13Akte van scheiding en deling Wouter Beernts Wouters
391797 01 13Huwelijksakte Jan Arkema en Cathalina Hesselink
1011804 02 21Schuldverklaring Cs. de Kok 4000 Gulden
971804 04 25 Obligatie Wolter Vetter en L.J. Heidegers
611804 12 28Ontvangstbewijs van Lambertus van Giffen aan Hendrikus van Giffen
3171808 09 30 Grafbrief J. Grund en echtgenoote
521809 05 17Schuldbrief van Jan Jans Gortmaker aan de heer T.I. Hulshoff
3201810 02 09Obligatie Petronella Uchtman
591810 05 10Stukken betreffende verkoop van een huis, de Heren K. Peeters en H.J. Vinckers
1001810 05 12Obligatie 2000 gulden H.O. Koolman
961818 09 15Rekening courant voor de Heer W. de Vetter
11819 07 17Balans van liquidatie wijlen T.J. Hulshoff
44071824 10 29Mr. Gerard Jacob KeiserTestament A.J. Hulshoff
3161827 04 13mr. Herman TripGrafbrief voor Johannes Menes, apotheker te Groningen
1829 12 31Overdracht notariele akten van Mr Jan van Giffen aan Mr R.A. Quintus
2131832 12 27Mr J.J. de SitterMachtiging Jan Oomkens aan J. Brandts
31842 03 31 Het sluiten van de liquidatierekening tbv erfgenamen T.J. Hulshoff
291842 11 24Afrekening nalatenschap T.I. Hulshoff
1843 08 23Benoeming J.J. Huizinga tot executeur van de heer Ter Borgh
531843 12 14Mr. H. van Giffenafrekening erfenis van wijlen de heer Teunis I. Hulshoff
661846 02 27Mr. H. van GiffenAfrekening nalatenschap F.J. Ter Borgh
561846 03 15Stedelijke belasting voor de heer J. Rozenmulder
651846 04 01Aanslagbiljet van de belasting dhr J. Rozemulder
551846 04 01Aanslagbiljet van de belasting dhr F.J. Ter Borgh
3141846 12 31Mr H. van GiffenVerzameling stukken mbt de heer Ter Borgh, chirurgijn te Groningen
3191847 04 01Brief van P.N. Brands aan mr H. van Giffen
791847 06 05Machtiging Mevr. Frank-TerBorgh aan Mr. H. van Giffen
921847 07 15 Verkoopbewijs graf aan de heer C. Blaupot
581631849 03 21Mr. J.W. QuintusObligatie 350 gulden van H. Rogholt aan Mr. J.H. Geertsema
801850 01 01Behandeling van Art 199 van het wetboek van burgerlijk Regt
621859 06 10Mr J.W. QuintusObligatie de Heer H.R. Huizinga
3191862 07 24mr. A.W.L. Tjarda v Starkenborgh StachouwerOverdrachtsbrief not. akten aan mr. Jan van Giffen
1051865 11 17Inventarislijst van Grietje Blaupot
35251867 03 18Mr Nicolaas van HasseltObligatie tbv R.IJ. Muller tlv T.H.J. Kooima
671867 04 18Nalatenschap Hendrikje Brink-Klok
342571867 05 23Mr Hermannus EdelinckObligatie P.J. Jansema en A.M.G. Tighelaar 16.500gulden
1241868 06 11Akte scheiding en deling erfenis Cornelis Blaupot
334121868 10 29Mr Hermannus EdelinckObligatie P.J. Jansema en A.M.G. Tighelaar 2.200 gulden
381869 02 06Brief met verzoek van de Nederlandse Hypotheekbank aan Mr. Jan van Giffen
321431869 04 14Mr J. van GiffenObligatie 1000 gulden van Pieter Jans Jansema ten voordeele van W. Wijndelts
951870 01 01Stukken met betrekking tot een stoomschroef sleepboot
3151871 05 13Mr J. van GiffenAfdoening hypotheek door hr. Jansema
811871 07 16Afrekening van Mr. Jan van Giffen
821873 09 02Betaalbewijs Hr. A.P. Arkema
931874 05 15Schuldbekentenis van Juda Nozes Gerzon en Saartje Schaap
831875 03 05Verzoek en besluit tot openbare verkoop goederen Jacob Hesselink Wzn
461875 07 22Afrekening verkooping voor de heer G.H. Bauerman
109731876 05 01Mr Jan van GiffenTestament van Geertien Sybolts-Meijer
691877 12 03Mr Jan van GiffenRekening en verantwoording nalatenschap Willem Keizer
701878 05 06Nalatenschap J. de Vries
711641878 06 08Proces verbaal boedelscheiding nalatenschap Hendrik de Vries te Zevenhuizen
721878 12 17Mr Reinier Hora SikkemaAkte van scheiding en deling Wijlen Roelf Geerts Broeksema
3181879 04 25Afrekening verkoop tbv hr. Holthuis
471879 05 15Deel van een afrekening van Mr. J. van Giffen
571879 05 21Mr. J. van GiffenAfrekening van Mr. Jan van Giffen W.A. Enschede
1111879 06 07Mattheus van KooijRekening en verantwoording voor de heer Siemon Geerts Oostinga
681879 09 21Stukken financiele regeling mbt ds Mees
1101879 11 24Ontvangstbewijs koopprijs voor een koetshuis van de heer J.J. Scholten

Download complete archief inventarisatie (file: .xls):

Subinventaris notarisakten