Van Giffen archief inventaris nr. 16

Geschr. Nr.:Akte nr.:Datum (jjjj mm dd):Notaris:Betreft:
611804 12 28Ontvangstbewijs van Lambertus van Giffen aan Hendrikus van Giffen
601813 07 01Stukken inzake nalatenschap J. Arkema
1251823 08 06Borderel van inschrijving
231822 08 08..Verkooplijst van erfboedel van Lambertus van Giffen en Grietje Ebbens
1827 04 13Mr Herman TripAankoop graf door Petrus Arkema
541827 06 08kwitantie van behoud van Regt Burgerweeshuis
1022291827 06 12Mr Willem Jan QuintusHuwelijksakte Hendrikus van Giffen en Martha Arkema
781828 03 12Vonnis Rechtbank: Rechtzaak Willem Arkema en Pijke Engels Mooi
1281828 07 31Mr Hendrikus van GiffenRepresentant verklaring van Heiko van Giffen door Frerik Ebbens
1830 06 03Schuldbrief Willem Arkema, schipper te Groningen
3011831 01 01Schuldbewijzen Heiko van Giffen periode 1831-1846
74811837 03 09Mr Johan Wichers QuintusTestament Willem Arkema
2071840 10 10Mr Egbert van EerdeExtract van nalatenschap van Jan Arkema
23761842 10 20Mr Johan Wichers QuintusBetreft: boedelverdeling Erfgename van de heer A.J. Hulshof
28911844 02 26Mr J. W. QuintusWilsbeschikking van Jan van Giffen
451844 08 19Benoeming tot executeur Hendrikus van Giffen door Jan van Giffen
151844 12 18Inventaris van de nalatenschap van Mr Jan van Giffen
221844 12 18Inventaris van de nalatenschap van Mr Jan van Giffen
861845 12 31Mr H. van GiffenLijst van goederen en uitstaande gelden
90601846 04 20Mr Egbert van EerdeSchuldbewijs van Heiko van Giffen aan Hinderikus van Giffen (Eerste Grosse)
1201847 02 18Staat van inkomsten en uitgaven inzake erfenis van Ebbe Ebbens van Giffen
122551847 05 03Mr Johan Wichers QuintusTestament Willem Arkema
1848 02 19Huurcontract Heiko van Giffen en R.G. Hoekzema huis Noorderhaven, Gron.
981849 07 09Schuldbewijs Mw. Cathalina Arkema en Heiko van Giffen
1151849 11 01Afrekening nalatenschap van Willem Arkema
108721850 02 07Mr Johan Wichers QuintusAkte van borgtocht op de nalatenschap van Willem Arkema
105651850 11 29Mr Johan Wichers QuintusUittreksel boedelverdeling
1321852 01 13Benoeming Mr Jan van Giffen tot notaris, Koninklijk besluit
3041852 11 12Aandeel fl. 1000,= Waarborg Mij. Voor weduwen tbv Martha vG-Arkema
1311853 12 27Brief van meerderjarigverklaring Mr Jan van Giffen, Koninklijk besluit
241853 12 27Mr Jan van GiffenMachtiging van Jan van Giffen
1041854 02 01Inkooprekeningen Heiko en Hendrikus van Giffen
461855 04 18Schuldbewijzen van Heiko van Giffen aan Cathalina Arkema
1301856 12 07Koninklijk Besluit aanstelling mr Jan van Giffen tot procureur
1857 03 20Schuldbrief Brechtje Arkema
263591858 04 06Mr Johan Wichers QuintusTestament W.L. van Giffen
202881858 04 15Mr Johan Wichers QuintusInventaris van de boedelverdeling Mej. W.L. van Giffen
183771858 08 06Mr Johan Wichers QuintusAkte boedelscheiding van Mej. W.L. van Giffen
73771858 08 06Mr Johan Wichers QuintusAfschrift van de boedelverdeling van Willemina Lucea van Giffen
164381858 11 01Mr Johan Wichers QuintusTestament van de heer E.E. van Giffen
12725321858 11 18Certificaat van Successie van Hendrikus van Giffen
14601860 07 15Mr Johan Wichers QuintusInventaris nalatenschap de heer E. E. van Giffen
111981860 10 05Mr H. van GiffenAkte van borgtocht Willem Arkema
631860 10 26Zekerstelling door Hendrikus van Giffen
641860 11 01Royement Hypotheek
911861 01 01Ontvangsten en uitgaven betr. de nalatenschap E.E. van Giffen
1261861 6 14Afrekeningen inzake nalatenschap van E.E. van Giffen
129701862 07 02Koninklijk Besluit tot benoeming Mr Jan van G tot notaris in Groningen
891862 10 18Brief van Mr H. van Giffen aan Mr J. van Giffen, aanst. tot advoc. Gest. Geertr
881862 11 15Benoeming Mr Jan van Giffen in de sociƫteit Euphonia
1221864 01 01Mr Johan Herman GeertsemaVaststelling van erfgenamen
491864 01 14Huurcontract Hendrik van de Velde en Mr H. van Giffen
6.m1864 04 11Afrekening van gehouden verkoping van roerende goederen,
1131864 06 17Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van W. Arkema
511864 11 21Huurcontract Geerts Alberts en H. van Giffen
1161865 01 01Verrekening nalatenschap Lucas van Giffen
941865 01 01Lijst van goederen (01-01-1865 en 01-01-1867) Heiko van Giffen
851865 01 17ontvangstbewijs erfdeel uit de nalatenschap van W.L. van Giffen
501865 01 30Schuldbewijzen Heiko van Giffen
1211865 03 15Schuldbewijzen Arkema en Oomkens
481865 11 07Huurcontract Geerts Alberts en H. van Giffen
252541866 06 17Mr Johan Herman GeertsemaHuwelijkscontract JvG-Blaupot
1867 01 01memorie van aangifte voor Recht van Successie van nalatenschap Juffr. Geertje vG
1867 05 23Arrond. Rechtbank GroningenAanstelling mr Jan van Giffen tot bewindvoerder van mw Lucea van Giffen
421867 05 15Diverse stukken, oa over koopgraf, van Ebbe Ebbens van Giffen
871867 07 20Mr H. van GiffenErven Vos, nalatenschap W. Arkema
311867 07 26Arrondisements Rechtbank GroningenMachtiging mr Jan van Giffen tot bewindvoerder van mw Lucea van Giffen
83481867 08 19Mr Roelof Anthonius QuintusScheiding en verdeling boedel van Mr Hinderikus vG en zijn echtgenote Martha Arkema
401867 08 19Mr Roelof Anthonius QuintusScheiding van huwelijksgemeenschap van Hinderikus vG en Martha Arkema
301868 04 16Boedelopsommingen nalatenschap Mr H. van Giffen
1868 07 24Mr Johan Wicher QuintusMachtiging aan Grietje Ebbens van Giffen tot verkoping van roerend goederen
171869 08 07Mr Roelof Anthonius QuintusBoedelscheiding van Mr Hindrikus van Giffen
3061869 09 18Afrekening inzake erfenis Grietje Blaupot
1231870 01 01Afrekening nalatenschappen Ebbe Ebbens van Giffen ea
99531870 02 18Mr Gerhard Jacob KeiserTestament Willem Arkema
271870 03 23Mr J. van GiffenScheiding gemeenschap winst en verlies Grietje Blaupot
1071870 03 23Mr J. van GiffenBoedelverdeling J. van Giffen en weduwe Blaupot
1191874 07 15Nota van afrekening van effecten uit de nalatenschap Ebbe Ebbens van Giffen
441875 08 14Wilsbeschikking van Jan van Giffen
433111875 09 06Uittreksel huwelijkscontract J. van Giffen en M.C. de Visser
751879 08 02Kwitanties van 1869 tot 1879 van Mr Jan van Giffen inzake nalatenschap W. Arkema
731880 02 25Certificaat ten behoeve van Hendrikus van Giffen
3021880 31 12 Mr Roelof Anthonius QuintusAfrekening voor mw. Wed. mr. J. van Giffen wegens not. Akten
3031886 09 23Verantwoording verdeling nalatenschap de heer Willem Arkema

Download complete archief inventarisatie (file: .xls):

Subinventaris notarisakten