Complete inventaris archief familie Van Giffen

Inventaris archief familie Van Giffen afkomstig uit de nalatenschap van Hans van Giffen (1920) zoals in 2012 overgedragen door Matthijs van Giffen (1959) aan Klaas van Giffen (1952) en zoals in februari 2015 deels overgedragen aan het Regionaal Centrum Groninger Archieven (zie laatste kolom).

Datum: 5 juli 2015
Inv.
Nr.
Nw.
Document(Vermoedelijke) Bron ScanGA
1Gegraveerde portretten en teksten van Johannes en Hubert van GiffenBeitj Croiset van Uchelenxxx
2Enveloppe met correspondentie tussen Lambertus vG, LK vG en AE vG rond 1920 over de vroegste Van Giffen'sAE vGiffen?xxx
3Blauwe ordner met gegevens geslachten Giphanius, Gevenigh
Map met diverse brieven en documenten over de vroegste vG
JC Stam-AEvG-HansvGx
4Briefwisseling tussen Jan vG en LKvG over vroegste vGHans vGxxx
5Envelop met correspondentie 1917 tussen hr. Stam en Brandt Corstius over geslacht vG en CorstiusBeitj Croiset van Uchelenxx
6Map met diverse brieven, familie advertenties en documenten over familie Van Giffen, waaronder origineel handschrift van dr. Lucas van Giffen uit 1680-1681JC Stam-LKvG-AEvG-B.Croiset van Uchelen-HansvGxx
7Map met diverse gegevens zilversmeden vGHans van Giffenxxx
8Nakomelingschap Lamb. vG en Grietje EbbensHans van Giffenxxx
9Brandkist met foto's en documenten van de tak ds Lambertus vGLKvG - Riekje van Giffen - Michiel Mastenbroek - KlaasvGx
10Leerrede ds Lambertus vG bij zijn 25-jarig jubileum 1854Beitj Croiset van Uchelenxxx
11Diverse knipsels over familietak ds. Jan van Giffen Testament uit 1941 van AGWJ vGTruus van Giffen (1890) - AE vGiffenx
12Schoolgegevens en diploma 1873 van ds Jan vGLKvG-AE vG-Beitj Croiset van Uchelen-Hans vGxx
13Schetsen en beelden en andere kost uit het leven van Jan van Giffen en Hendrika PostBeitj Croiset van Uchelenxxx
14Geboekstaafd manuscript met lederen kaft, bevattend het Geslachts Register van Lambertus van Giffen en Grietje Ebbens, aangelegd door Ebbe Ebbens van Giffen Anno 1854Groninger tak-Beitj Croiset van Uchelen-Hans vGx?
15Geboekstaafd manuscript met lederen kaft, bevattend het geslachtsregister van de familie Van Giffen, aangelegd door Jan van Giffen (zoon van Lambertus vG en Grietje Ebbens)Groninger tak-Beitj Croiset van Uchelen-Hans vGx?
16Koffer met (afschriften van) 84 stuks notariële akten, opgemaakt tussen 1804 en 1886, met betrekking tot de familie Van Giffen
(zie aparte inventarislijst in Excel)
Groninger tak-Mr. Hinderikus vG – mr. Jan vG-AnnavG(?)-Croiset van Uchelen-Hans vGxxx
1759 Stuks door notarissen mr. Jan vG en mr. H. vG voor diverse personen opgemaakte akten, schuldbewijzen en bescheiden, opgemaakt tussen 1763 en 1879 (zie aparte inventarislijst in Excel)Groninger tak-Mr. Hinderikus vG – mr. Jan vG-AnnavG(?)-Croiset van Uchelen-Hans vGxx
18Glasplaatnegatief met twee familiewapens Van GiffenAE vGiffen - Beitj Croiset van Uchelenxxx
19Familieboekje gezin Sepp-van GiffenHans van Giffenxxx
20Sigarendoosje met familieadvertenties o.a. fam vGX.16 AGJW Croiset van Uchelen-vGx
21Map met diverse brieven, familie advertenties en documenten over Albert Egges Van Giffen. Enveloppe met foto's van de UvA-tentoonstelling 'AEvG 1884-1984'JC Stam-LKvG-AEvG-B.Croiset van Uchelen- Tineke Zweers - HansvGxx
22Envelop A4 met foto’s Indische tak vGHans van Giffenxxx
23Verzameling familiefoto’s van tak ds. Jan vG, o.a nichtendag 1979 en reünie Diever 1989 en 1997, alsmede foto’s tak Hans vG, deels gebruikt voor familieboek.Tineke Zweers-vG – Hans vGxx
24Diverse gegevens over familie Busz en Van Giffen: eenige aantekeningen van ds Gerardus Busz , foto’s van zijn manuscripten en manuscript van B. Blaauw getiteld “In de voetsporen van het geslacht Busz”Beitj Croiset van Uchelenxxx
25Papieren vellen beschreven met de geslachtsregisters van de families van Giffen, Busz, Ebbens, Munnigs, Gotts, van Bijler, Nieborg, Broijls en Schortenghuis door mr. H. van Giffen 1828 en ds Gerardus Busz 1780.Groninger tak-Beitj Croiset van Uchelen-Hans vGxxx
26Map met diverse gegevens familie vG en Doedes BreuningHans van Giffenxxx
27Map met familie advertenties vG en PostBeitj Croiset van Uchelenx
28Geslachttafels der familie Stheeman 1892, betreft nageslacht van Albert Egges Stheeman 1748Fam. Post – AevG – Beitj Croiset van Uchelenx
29Envelop met diverse knipsels over de familie PostAE vGiffen - Beitj Croiset van Uchelen
30Kwartierstaat BCrvU met correspondentieBeitj Croiset van Uchelenx
31Map met diverse brieven en documenten over diverse aangetrouwde families, zoals Schurink, Busz, HuidekooperJC Stam-AEvG-HansvGxx
32Cahier 1889 aantekeningen van Hendrik HouwensBeitj Croiset van Uchelenx
33Geboekstaafd manuscript met lederen kaft, bevattend het Geslacht Register van Omius Oomkens (geboren januari 1663) en Maria Blenke, is aangelegd door den ontvanger Jan Oomkens Anno 1740. Alleen gescand v.w.b. de leden van de familie vG.Groninger tak-Beitj Croiset van Uchelen-Hans vGx?
34Map met diverse brieven, familie advertenties en documenten over diverse aan de familie Van Giffen aangetrouwde families, zoals Elferinck, Alingh, Doedes Breuning, Heggers, Van Kleffens, Winkler Prins, Martin, Van Hemessen, Zweers,JC Stam-LKvG-AEvG-B.Croiset van Uchelen-HansvGx
35Typoscript geslachtsregister familie Busz en oude gedichtenTruus vG - Hans v Gx
36Stamboom van de familie Muntinga door Engel Muntinga, in groen linnen gebondenHans v Gx
37Kopie van manuscript (afkomstig uit archief CBG) en in linnen gebonden typoscript (oplage 4 exemplaren) van het ‘Stamboek van de familie vG’ uit 1927, van de hand F.W. Wegener Sleeswijk(LKvG – AevG – LvG - AvG) - B.Croiset van Uchelen - HansvGx
38Rode ordner met typoscript familieboek versie I uit 1999 (na een computercrash is alleen deze print van Hans vG bewaard gebleven)Hans v Gx
39Typoscript Familieboek met persoonsbladen vG
Deel I Eerste generaties
Deel II Tak JvG-DFvG-ReitzevG
Deel III Tak Lambertus-Jan-Hans Johan-HansvG
Hans vGxx
40Materiaal voor familieboek, o.a.: CBG-uittreksels van alle overleden familieleden (+ aangetrouwden) uit het Centraal Archief van overledenen, correspondentie met Lysbeth CvU, Rienk WS, MarHist, Stichting Indisch Familie Archief, families Wentholt, Van Slooten, Rienstra SlothouwerB.Croiset van Uchelen-HansvGx?
41Blauwe ordner met correspondentie met US vG en andere buitenlandse Van Giffen’sHans v Gx
42Groene ordner met persoonsbladen -(deel)stamboomgegevens familie vG 1995Hans v Gx
43Groene ordner met correspondentie 1994-1999 met familieleden ter verzameling brongegevens voor familieboekHans v Gx
442 Ordners met correspondentie 1995-1996 tussen Hans en diverse familieleden in kader van familieboekHans vGx
45Zwarte ordner met correspondentie 1995-1996 met familieleden ter verzameling brongegevens voor het familieboek.Hans v Gx
46Correspondentie 1995-1996 tussen Hans en diverse familieleden in kader van familieboekHans vGx
47Groene ordner met correspondentie 1995-2001 met nazaten ds Reitze vG, ter verzameling van brongegevens voor familieboekHans v Gx
48Blauwe ordner bevattende correspondentie 1998-2000 met diverse familieleden en gegevens van de Brabantse tak van de familie van Giffen.Hans v Gx
49Genealogie en persoonsbladen vG en correspondentie, o.a. met (Duitse) archieven uit het jaar 2003 in het kader van het familieboekHans v Gx
50Correspondentie 2003 tussen Hans en diverse familieleden in kader van familieboekHans v Gx
51Zwarte map met gegevens, concept teksten en besprekingen in kader van het familieboek 2002-2004Hans v Gx
52Correspondentie met gemeente archief Amsterdam 2004Hans v Gx
53Correspondentie 2006-2008 en verzamelde gegevens en (deels niet geplaatste) illustraties voor het familieboekHans v Gx
54Gegevens ds Reitze van Giffen tbv familieboekHans v Gx
55Zwarte ordner bevattende correspondentie 1996-2006 vanuit de Stichting Fam vG met instanties en diverse familieleden in het kader van het familieboek.Hans v Gx
561 Ordner met correspondentie in kader Stichting Familie Van Giffen, met stichtingsakte en enquêtes eerste familiedagen 1997 en 2000Hans vGx
57“Mietje Sloddervos” Kinderboek van Jeanette vGHans van Giffenxxx
58De Kwartierstaat 1940 nr. 1 met voorbeeld van een geslachtsregister van de familie Van DeldenHans v Gx?
59DUSSEN RK Dopen 1677-1810 en RK trouwen 1679-1748 door ACM Gouverneur, Waalwijk , in groen linnen gebondenHans v G
60VLIJMEN DTB Prot. Kerk door ACM Gouverneur, Waalwijk, in groen linnen gebondenHans v G
61VLIJMEN Huwelijken 1606-1811 door ACM Gouverneur, Waalwijk, in groen linnen gebondenHans v G
62BEERTA Boerderijen en hun bewoners (o. a. Muntinga’s), in groen linnen gebonden 125-jarig jubileumboek v.d. Gron. Mij. voor LandbouwHans v G

Download complete archief inventarisatie (file: .xls):

Complete inventaris archief familie Van Giffen