Familie archief

Dankzij een aantal familieleden in de vroegere generaties van onze familie Van Giffen zijn er steeds bepaalde familiegegevens voor het nageslacht vastgelegd en bewaard gebleven. Acht generaties geleden begon de rechtsgeleerde dr Lucas van Giffen (IV.1, 1634-1680) in de stad Groningen met het bewaren van de belangrijke data en gebeurtenissen in zijn gezin. Deze volbeschreven papiertjes uit de 17e eeuw zijn door de eeuwen heen zorgvuldig bewaard gebleven en worden ook nu nog gekoesterd als de oudste geschreven stukken uit ons archief.

Eind 18e eeuw stelde de predikant Gerhardus Busz Antonides zijn kennis over de familie Busz en de aangetrouwde familie Van Giffen te boek onder het motto “Strekkende dit meede tot onderhoud van de Familie kennissen & Vriendschapsbetrekking, daar anders een familie geheel ligt van elkander vervreemden kan en daadelijk vervreemd.”

In het begin van de 19e eeuw zette het Groninger echtpaar Lambertus van Giffen en Grietje Ebbens een paar van hun kinderen al jong aan de taak om het werk van Gerhardus Busz aan te vullen. De zoons Jan en Ebbe Ebbens van Giffen hebben hun leven lang aantekeningen bijgeschreven in hun lijvige  manuscripten. Deze twee broers boekstaafden hun verzamelde aantekeningen en gegevens tot gebundelde persoons- en gezinsbladen, die ook nu nog heel goed leesbaar zijn. Feitelijk zijn deze in leer gebonden boekwerkjes te beschouwen als de eerste genealogie van onze familie, compleet met chronologisch opeenvolgende persoonsbladen. Jan van Giffen begint zijn boek met de volgende inleiding:

Dit boek is aangelegd door Jan van Giffen zijnde het zevende kind van Lambertus van Giffen & Grietje Ebbens te Groningen om de familie te doen onderhouden en voor de vergetelheid te doen bewaren, omdat men nooit kan weten hoe of het soms mogte te pas kan komen. Overgenomen uit het geslagtsregister van dat Gerhardus Busz Antonides. Predicant te Westerwijtwerd & Menkeweer opgesamelt heeft tot aan den Jaare 1799 en heeft mijn ouders dat gegeven en toen door mij als jongeling onderhouden tot zolang ik hiertoe door Gods zegen en het Leven in staat gesteld mag worden. ”        

Later in de 19e eeuw bewaarden notaris Henderikus van Giffen en zijn broer, de graanhandelaar  Heiko van Giffen allerlei akten die hen voor de familiegeschiedenis van belang leken  en weer later, aan het begin van de 20e eeuw, waren het vier neven Van Giffen, die regelmatig met elkaar correspondeerden over hun gezamenlijke afstamming. Dat waren de notaris Lambertus Klaas van Giffen in Balk, de archeoloog Albert Egges van Giffen in Groningen, de student Lambertus van Giffen in Leiden en notaris Ate van Giffen in Velp.

De door hun verzamelde informatie werd in 1926 verwerkt in een eerste manuscript voor een familieboek, opgesteld door een aangetrouwde neef, de amateur-genealoog Frederik Willem Wegener Sleeswijk, die gehuwd was met Cornelia Hendrika van Giffen. Notaris Lambertus Klaas van Giffen liet op zijn kantoor dit manuscript overzetten tot een typoscript, in linnen gebonden, met een oplage van maar liefst vier (!) stuks.

Veel van hun brongegevens werden in de jaren 1960 vergaard door Beitj (zoon van Truus van Giffen en Ton Croiset van Uchelen) en na diens overlijden kwam de verzameling gegevens als een soort familie archief terecht bij Hans van Giffen. Hij bewaarde al deze gegevens en gebruikte ze zoveel als mogelijk bij de samenstelling van het familieboek, dat in 2007 werd uitgegeven.

De verzameling brongegevens was na het uitgeven van het boek uitgegroeid tot een berg informatie die bijna niet meer te overzien was. Na het overlijden van Hans van Giffen in 2010 is deze verzameling brongegevens doorgenomen, geschoond en voorzien van een inventaris.

De documenten zijn zoveel als mogelijk gebundeld en gesorteerd en het geschoonde archief is in 2015 overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, waar het voor het nageslacht zal worden bewaard.

De 3000 documenten die betrekking hebben op de familie Van Giffen zijn gedigitaliseerd en kunnen in dit deel van de website worden geraadpleegd, gesorteerd op stamboomnummer en persoonsnaam van het betrokken familielid.

Klaas van Giffen

Digitaal archief Familie van Giffen

Digitaal archief

Links naar archief inventarisatie:

Van Giffen archief inventaris nr. 16

Van Giffen archief inventaris nr. 17

Complete archief inventaris familie Van Giffen

Download complete archief inventarisatie (file: .xls):

Subinventaris notarisakten

Overdracht archief familie Van Giffen aan regionaal historisch centrum Groninger archieven:

Overdrachtsformulier